onsdag

Fotpallen Mylta
Länge och väl försökte Vilja få upp henne. Först genom att vänligt klia henne på manken sen för att sparka lite på henne. Mylta tog ingen notis om det utan låg kvar tills Vilja gav upp och gick därifrån.

Inga kommentarer: