torsdag

Kvällspromenaden


 Det är hästarna som drar min blick till detta fönster och hittills har de alltid stått där. 
Kommer nog att fundera var de tog vägen om de skulle försvinna.


 På ena sidan vägen ligger snön djup och på den andra sidan kan vi gå torrskodda genom skogen. 
Vi väljer att gå stigen en bit.


 Vi vänder och följer spåren på vägen som leder oss hem igen.

Inga kommentarer: